Синдикат на българските учители (СБУ)

Синдикатът на българските учители (СБУ) е основан през 1990 г. и днес има около 80 000 членове. Това е най-голямата българска синдикална организация, защитаваща гражданските права и свободи, социалните, икономическите, трудовите и професионалните права и интересите на своите членове, заети в областта на средното образование. Организацията има 28 регионални офиса и 250 офиса във всяка община в страната и се радва на добри отношения с всички социални партньори на национално и регионално ниво.

http://www.sbubg.info/