В София се проведе заключителна конференция по проект „ProTeach” под надслов „Устойчиво професионално развитие на педагогически специалисти“.

Участниците в събитието имаха възможност да се запознаят с основните резултати.

В рамките на събитието наставници, които участват в пилотната фаза на проекта, споделиха своите впечатления и изказаха подкрепа за по-широкото разпространение на разработения теоретико-практически модел.

В събитието се включиха образователни дейци от България, Румъния и Сърбия.