На 28.04.2021г. партньорите по Проект ProTeach проведоха своята първа онлайн среща. По време на срещата бяха планирани първите важни дейности, свързани с провеждане на национални проучвания относно текущото състояние на системите за продължаващо професионално обучение на учителите в България, Румъния и Австрия. Партньорите изразиха своето удовлетворение от работата по създаване на обща методология за подкрепа на учителите в техните усилия да предоставят качествено преподаване както в присъствена, така и онлайн образователна среда.