През септември екипът на СБУ стартира разработването на основния продукт на проекта, а именно менторски модел за професионално развитие на педагогически специалисти.

При разработката на модела българският екип стъпва върху резултатите от национални проучвания в трите страни партньори – България, Румъния и Сърбия.

Разработеният модел ще бъде пилотиран през следващите месеци.