Домакини на срещата бяха партньорите ни от Федерацията на свободните синдикати в образованието в Румъния (FSLI Румъния).

По време на срещата партньорите имаха възможност да обсъдят резултатите от пилотиране на модела, разработен в рамките на проекта.

Бъларският партньор покани партньорите да се включат във финалната конференция по проекта на 23.06.2022 в град София.