Проект

ProTeach

Проектът ProTeach обединява усилията на три учителски синдиката от три държави в сърцето на Балканския регион (България, Румъния и Сърбия). Цялата концепция зад проекта е да се установи силно регионално партньорство с осезаемо въздействие, което би допринесло за осигуряване на качествено училищно образование на регионално ниво, отговарящо на настоящите предизвикателства в резултат на COVID-19.

Проектът

Обосновката на настоящия проект се дължи на научно изследване върху моделите на дистанционно обучение в електронна среда. С настоящото партньорство бихме искали да подкрепим учителите в нашите страни в развиването на солидни дигитални умения и ефективност в новата им роля на педагози, изискваща бързо превключване  между различни учебни среди (офлайн, онлайн и смесена). Ще постигнем това чрез разработване, пилотиране и внедряване на цялостна методология за професионално развитие на учителите в дигиталното образование, включително ясна рамка на критериите за оценка за предоставяне на онлайн образование.

Новини

Последни новини

Финална конференция по проекта

Финална конференция по проекта

В София се проведе заключителна конференция по проект „ProTeach” под надслов „Устойчиво професионално развитие на педагогически специалисти“.

Нашите партньори