През април и май 12 учители-ментори ще предоставят менторство чрез модела ProTeach на 60 учители от България, Румъния и Сърбия.

Резултатите от това пилотиране ще бъдат включени като последна глава от основните интелектуални продукти, разработени в рамките на проекта и представени на заключителната конференция в София (месец юни).