U aprilu i maju 2022, 12 nastavnika – mentora će realizovati mentorstvo kroz ProTeach model u radu sa 60 nastavnika iz Bugarske, Rumunije i Srbije.

Rezultati pilotiranja će biti uključeni u završno poglavlje glavnog intelektualnog rezultata razvijenog u okviru projekta i predstavljenog na završnoj konferenciji u Sofiji (juni 2022).