ProTeach projekat

Проектът ProTeach обединява усилията на три учителски синдиката от три държави в сърцето на Балканския регион (България, Румъния и Сърбия). Цялата концепция зад проекта е да се установи силно регионално партньорство с осезаемо въздействие, което би допринесло за осигуряване на качествено училищно образование на регионално ниво, отговарящо на настоящите предизвикателства в резултат на COVID-19. Обосновката на настоящия проект се дължи на научно изследване върху моделите на дистанционно обучение в електронна среда. С настоящото партньорство бихме искали да подкрепим учителите в нашите страни в развиването на солидни дигитални умения и ефективност в новата им роля на педагози, изискваща бързо превключване  между различни учебни среди (офлайн, онлайн и смесена). Ще постигнем това чрез разработване, пилотиране и внедряване на цялостна методология за професионално развитие на учителите в дигиталното образование, включително ясна рамка на критериите за оценка за предоставяне на онлайн образование.

Подршка Европске комисије за производњу ове публикације не представља одобрење за садржај који одражава само ставове аутора и Комисија не може бити одговорна за било какву употребу информација садржаних у њој.