Съюз на учителите в Сърбия (TUS)

Съюзът на учителите в Сърбия (TUS) представлява служителите в образованието в Сърбия – всички нива: от предучилищното образование, началните и средните училища, ПОО, висшето образование и ученическите общежития. TUS е единствен синдикален представител за всички образователни нива в Сърбия. Това означава, че TUS е в позиция за колективно договаряне и подписване на колективни трудови договори за всички тези нива на образование. С повече от 36 000 членове е независима и демократична организация с развита вътрешна инфраструктура във всички региони и общини в Сърбия.

sind-obr.org.rs