Щастливи сме да съобщим, че успяхме да разработим три глави от нашата методология и да ги преведем на  трите езика на нашето партньорство (BG, RO и RS).

Те обхващат няколко ключови теми като: Новата роля на съвременните учители; Новите измерения на педагогическата квалификация; Структурата на компетенциите на учителя в хибридното училище; Модел на персонализирано професионално развитие на педагогическите специалисти; Насоки за развитие и прилагане на наставничеството в професионалното развитие на педагогическите специалисти в училищната среда.

Скоро започва и пилотиране с учители от България, Румъния и Сърбия.