Domaćin sastanka bila je Federacija slobodnih sindikata obrazovanja u Rumuniji (FSLI Rumunija).

Tokom sastanka, partneri su bili u mogućnosti da diskutuju o rezultatima pilotiranja modela razvijenog u projektu.

Bugarski partneri su pozvali ostale partnere da se pridruže završnoj konferenciji projekta 23. juna 2022. u Sofiji.